یک نمایشگاه اثرهای هنری در بامیان راه اندازی شد
یک نمایشگاه اثرهای هنری در بامیان راه اندازی شد

خبرگزاری زنان افغان: نمایشگاه یک روزه ده‌ها عدد اثرهای هنری مختلف از هنرمندان پسر و دختر در بامیان راه اندازی شد. در این نمایشگاه ده‌ها زن و مرد اشتراک کردند و از اثرهای هنری هنرمندان دیدن کردند. شماری از دختران هنرمند از کمرنگ شدن تولیدات اثرهای هنری شان نگران هستند و می‌گویند در این اواخر […]

خبرگزاری زنان افغان: نمایشگاه یک روزه ده‌ها عدد اثرهای هنری مختلف از هنرمندان پسر و دختر در بامیان راه اندازی شد.

در این نمایشگاه ده‌ها زن و مرد اشتراک کردند و از اثرهای هنری هنرمندان دیدن کردند.

شماری از دختران هنرمند از کمرنگ شدن تولیدات اثرهای هنری شان نگران هستند و می‌گویند در این اواخر با محدودیت‌های زیادی نیز روبرو شده اند.

مرینا (مستعار) گفت، محتسبان امر به معروف و نهی از منکر همه روزه از دکان‌های آنها دیدن می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که تصاویر زن و تندیس های بودا را نقاشی کنند.

با اینـهم، شماری دیگر از این هنرمندان می‌گویند که بانشندگان بامیان به دلیل مشکلات اقتصادی توان خرید اثرهای هنری را ندارند و با ادامه‌ این وضعیت مجبور هستند که کارهای هنری شانرا متوقف کنند.