یک نهاد خارجی برای ۴ هزار زن در سرپل ابزار کشاورزی توزیع کرد
یک نهاد خارجی برای ۴ هزار زن در سرپل ابزار کشاورزی توزیع کرد

خبرگزاری زنان افغان: یک موسسه خارجی در ولایت سرپل، برای نزدیک به ۴ هزار زن ابزار کشت و رزاعت توزیع کرده است. هدف از این کار خودکفایی اقتصادی زنان گفته شده است. این ابزار شامل، بیل، کلنگ، آب‌پاش و برخی دیگر ابزارهای برای کشاورزی است. این در حالی است که زنان پیش از تسلط دوباره […]

خبرگزاری زنان افغان: یک موسسه خارجی در ولایت سرپل، برای نزدیک به ۴ هزار زن ابزار کشت و رزاعت توزیع کرده است. هدف از این کار خودکفایی اقتصادی زنان گفته شده است.

این ابزار شامل، بیل، کلنگ، آب‌پاش و برخی دیگر ابزارهای برای کشاورزی است.

این در حالی است که زنان پیش از تسلط دوباره طالبان، در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نقش کلیدی داشتند. اما با گذشت دوسال از حاکمیت طالبان، زنان از بسیاری فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باز ماندند.