۲۰۰ خبرنگار افغانستان به نخست وزیر موقت پاکستان نامه نوشتند
۲۰۰ خبرنگار افغانستان به نخست وزیر موقت پاکستان نامه نوشتند

خبرگزاری زنان افغانستان: در ادامه‌ی نگرانی‌ها از اخراج مهاجران افغانستان در پاکستان، ۲۰۰ خبرنگار به رهبری فدراسیون خبرنگاران در تبعید، در نامه‌ای از نخست وزیر موقت پاکستان خواهان منع اخراج شان از این کشور شده‌اند. در نامه این نهاد ذکر‌ شده است که خبرنگاران افغانستان در پاکستان در وضعیت ناگوار قرار دارند و در صورت […]

خبرگزاری زنان افغانستان: در ادامه‌ی نگرانی‌ها از اخراج مهاجران افغانستان در پاکستان، ۲۰۰ خبرنگار به رهبری فدراسیون خبرنگاران در تبعید، در نامه‌ای از نخست وزیر موقت پاکستان خواهان منع اخراج شان از این کشور شده‌اند.

در نامه این نهاد ذکر‌ شده است که خبرنگاران افغانستان در پاکستان در وضعیت ناگوار قرار دارند و در صورت اخراج شان از این کشور، در کنار آنان خانواده‌های‌شان نیز با خطر روبه‌رو خواهند شد.

در نامه این خبرنگاران آمده است: «تصمیم اخراج مهاجران و پناهندگان از پاکستان، نگرانی‌های عمیقی را در بین همکاران ما افزایش داده است.»

اعضای فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید، به علت مشخص نبودن نتایج درخواست‌های تمدید ویزای شان، به شدت نگران وضعیت این خبرنگاران و خانواده‌های‌شان هستند.