۲۰ تن گردشگران خارجی همزمان از تندیس‌های بودا دیدن کردند
۲۰ تن گردشگران خارجی همزمان از تندیس‌های بودا دیدن کردند

خبرگزاری زنان افغان: آژانس اطلاعاتی باختر رسانه‌ی تحت کنترول طالبان، در بامیان در گزارش گفته است که۲۰ تن از گردشگران خارجی به هدف بازدید از جاذبه‌های تاریخی و تفریحی به این ولایت آمده و از تندیس‌های بودا بازدید کرده‌اند این گردشگران از کشور آلبانی هستند که در میان آنها زنان و دختران نیز حضور دارند. […]

خبرگزاری زنان افغان: آژانس اطلاعاتی باختر رسانه‌ی تحت کنترول طالبان، در بامیان در گزارش گفته است که۲۰ تن از گردشگران خارجی به هدف بازدید از جاذبه‌های تاریخی و تفریحی به این ولایت آمده و از تندیس‌های بودا بازدید کرده‌اند

این گردشگران از کشور آلبانی هستند که در میان آنها زنان و دختران نیز حضور دارند.

بر بنیاد آمارهای ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت، امسال بیش از ۵۰۰ زنان و مردان خارجی از کشورهای مختلف از مکان‌های باستانی و تفریحی بامیان بازید کرده‌اند.