۹۴۴ روز، خانه نشینی دختران محروم از آموزش در افغانستان
۹۴۴ روز، خانه نشینی دختران محروم از آموزش در افغانستان
با به قدرت رسیدن مجدد طالبان بر افغانستان، دروازه‌های مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد.

با به قدرت رسیدن مجدد طالبان بر افغانستان، دروازه‌های مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد. طالبان علت این مسدود شدن را تنظیم نصاب تعلیمی ویژه دختران و همچنان دیزاین یونیفورم اسلامی برای آنان قلمداد کرده بود. اما با گذشت ۹۴۴ روز از مسدود ماندن دروازه‌های مکاتب و خانه نشینی دختران می‌گذرد آنان همچنان از حق اساسی و ابتدایی شان محروم اند.

فرزانه از دانش آموزانی است که در یکی از مکاتب خصوصی در شهر کابل قبل از سقوط دولت به دست طالبان درس می‌خواند. او می‌‌گوید، “من و صنفی‌هایم در صنف مشغول درس خواندن بودیم، استاد ما فعالیت گروهی داده بود، ناگهان نگهبان مکتب آمد که کابل سقوط کرد و طالبان در آخر برچی رسیده است. مدیر مکتب گفته وسایل تان را جمع کنید همه‌‌ی تان رخصت هستید و مستقیم به خانه‌های تان برگردید. آن روز با شنیدن سقوط کابل آرزوهای من نیز سقوط کرد. کابل شهری با آن زیبایی برای من جهنم شد که تا اکنون از دوری مکتب می‌سوزم”.

فرزانه می‌‌افزاید، وقت نتوانیم به اهداف خود دست یابیم، تحصیل نتوانیم، آموزش نبینیم، بی‌سواد باشیم، همان بهتر که نفس نکشیم و بمیریم.

عارفه یکی از دانش آموزانی دیگری است که بسته ماندن مکاتب را روز شماری می‌کند. او به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گوید، ۹۴۴ روز است من روی مکتب را ندیده‌ام، دلتنگ مضامین، صنفی‌ها و استادان خود هستم، در و دیوار صنف ام را یاد کرده‌ام، باغچه و گلدان حویلی مکتب کم کم فراموشم می‌شود.

او می‌ افزاید، اگر دختری در افغانستان درس خوانده نتواند از صنف ۱۲ فارغ نشود و در دانشگاه راه نیابد، چگونه داکتر شود، یک مریض زن نزد کی مراجعه کند، وقت که داکتر زن نباشد زن مریض باردار نزد داکتر مرد برود؟

مارینا یکی از دختران است که علاقه داشت در آینده رشته‌ی ژورنالیزم را بخواند، او می‌‌گوید، “۲۴ اسد سال ۱۴۰۰، روز که دولت سقوط کرد من صنف ۱۲ بودم اگر مکاتب به روی ما باز می‌بود اکنون به رشته‌ی دلخواهم دست یافته بودم و صنف دوم رشته‌ی ژورنالیزم می‌شدم، افسوس که طالبان تیشه به نخل امیدهایم زد، دردی که دوایی ندارد”.

طالبان از زمان تسلط بر افغانستان، فرمان‌های زیادی علیه زنان و دختران را صادر کرد یکی از آن فرمان‌ها مسدود شدن مکاتب بود که تا اکنون نزدیک به سه سال می شود دروازه‌‌های مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم همچنان بسته است.

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان