۹۵۴ روز خانه‌نشینی؛
۹۵۴ روز خانه‌نشینی؛
تحریم آموزش بر دختران همچنان ادامه دارد

تحریم آموزش بر دختران همچنان ادامه دارد

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان