از خانه نشینی تا ادامه یافتن محدودیت‌های تحصیلی دختران در افغانستان
از خانه نشینی تا ادامه یافتن محدودیت‌های تحصیلی دختران در افغانستان
۹۵۱ روز از بسته مانده مکاتب دخترانه به روی دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف شش در افغانستان می‌گذرد و شماری از این دانش‌آموزان می‌گویند که سرنوشت آنان به فراموشی سپرده شده و هیچ توجهی برای بازگشای دوباره مکاتب دخترانه وجود ندارد.

۹۵۱ روز از بسته مانده مکاتب دخترانه به روی دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف شش در افغانستان می‌گذرد و شماری از این دانش‌آموزان می‌گویند که سرنوشت آنان به فراموشی سپرده شده و هیچ توجهی برای بازگشای دوباره مکاتب دخترانه وجود ندارد.

شکیلا رحیمی، یک تن از دختران دانش‌آموز می‌گوید که برای بازگشایی مکاتب وعده‌های زیادی دادند اما به هیچ کدام عمل نکردند و حالا هم این موضوع به فراموشی سپرده شده و جامعه جهانی نیز بخاطر دفاع از حق دختران افغانستان سکوت کرده است.

وی می‌گوید:«دو نیم سال است که از درس و تحصیل عقب ماندیم و با بسته شدن مکاتب بیشتر دختران خانه نشین شدند، آرزوهای که داشتند همه از بین رفت و بسته بودن مکاتب بالای روحیه دختران تاثیرات بدی گذاشته‌ و باعث شده که افسرده‌گی بگیرند».

خانه نشینی به دلیل بسته شدن دانشگاه‌ها‌ ‌و مکاتب دخترانه به روی دانش‌آموزان بالاتر از صنف شش سبب شده است که اکثر‌یت دختران دانش‌جو و دانش‌آموز در افغانستان دچار بیماری‌های روانی شده و برای درمان نزد پزشک روانشناس مراجعه کنند.

ساجده صبور، یک تن از دانش‌آموزان صنف دهم است که امیدوار بود تلاش‌ها و دادخواهی‌ها برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه موثر واقع شود اما می‌گوید که تا اکنون هیچ نتیجه در قبال نداشته و به دلیل بیش از دو سال خانه نشینی، دچار افسرده‌گی شده است.

وی می‌گوید:«حس می‌کنم نفس کشیده نمی‌توانم، فکر می‌کنم حبس شدم و راه فراری از این زندان نیست و هر روز امیدم را نسبت به دیروز بیشتر از دست می‌دهم. حق ما نیست که دروازه‌های مکتب و دانشگاه به روی ما بسته شود. از دختر بودن در افغانستان خسته شدم».

شماری از این دختران می‌گویند که تحصیل حق مسلم آنان بوده و بجای فراموشی و سکوت در برابر حق تحصیل دختران افغانستان، باید بی‌درنگ دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز شود.

با گذشت دو نیم سال از فرمان بسته شدن دروازه‌های مکاتب دخترانه و محرومیت از درس تحصیل دختران در افغانستان، تا اکنون هیچ اقدام موثری که در قسمت بازگشایی دوباره مکاتب دخترانه نتیجه‌بخش بوده باشد، صورت نگرفته است.

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان