طالبان با استفاده از گاز اشک آور تجمع اعتراضی زنان در کابل را متفرق کردند.
طالبان با استفاده از گاز اشک آور تجمع اعتراضی زنان در کابل را متفرق کردند.

شماری از زنان معترض در کابل امروز ( یکشنبه ۲۶ جدی) در اعتراض به قتل زینب عبداللهی، روشن شدن سرنوشت دختران معترض مزار شریف ، رهایی عالیه عزیزی و حجاب اجباری به جاده های کابل برآمدند و شعار ” عدالت، عدالت- خسته ایم از اسارت” سر دادند. و همچنان شعار های عالیه کجاست؟ زینب را […]

شماری از زنان معترض در کابل امروز ( یکشنبه ۲۶ جدی) در اعتراض به قتل زینب عبداللهی، روشن شدن سرنوشت دختران معترض مزار شریف ، رهایی عالیه عزیزی و حجاب اجباری به جاده های کابل برآمدند و شعار ” عدالت، عدالت- خسته ایم از اسارت” سر دادند.

و همچنان شعار های

عالیه کجاست؟

زینب را چرا کشتید؟

این راهپیمایی زنان از ساحه پلسرخ آغاز شده بود اما آنها  در مسیر بین کوته سنگی و  پوهنتون کابل از سوی سربازان با خشونت مواجه شده و تجمع شان را متفرق کردند.

هدا خموش مسوول جنبش اعتراضی زنان عدالتخواه به خبرگزاری زنان افغانستان گفت زمانی که آنها شعار عدالت و آزادی سر می‌دادند در محاصره‌ی افراد طالبان قرار گرفتند.
” آنها با شوک برقی،باطوم و شلاق بر دختران معترض حمله کردند و سپس گاز اشک آور پاشیدند و مارا متفرق کردند .”

روز گذشته نیز سربازان طالب از همان آغاز تجمع اعتراضی زنان در پیوند به رهایی عالیه عزیزی و زینب عبداللهی شدند اجازه‌ی اعتراض ندادند اما امروز آنان موفق به تجمع اعتراضی شده اند و شعارهای شان را سر دادند اما در اخیر تجمع آنان از سوی افراد طالبان به خشونت کشیده شدند.
عالیه عزیزی مدیر زندان زنانه‌ی ولایت هرات از چهار ماه بدینسو در بند طالبان است و طالبان از سرنوشت او به خانواده‌ی عالیه و رسانه ها چیزی نمی‌گویند،
زینب عبداللهی شب( پنجشنبه ۲۳جدی)  هنگام برگشت از یک محفل عروسی در یک ایست بازرسی طالبان به رگبار بسته شد .

هدا خموش می‌گوید که شماری از دختران معترض در شهر مزار شریف چندی قبل در جریان یک راهپیمایی توسط افراد طالبان ربوده شدند یک تعدادشان آزاد و یک تعداد دیگر زیر شکنجه‌ی طالبان در زندان جان باخته اند و شماری دیگری ازین دختران هنوزهم ناپدید اند.
” از طالبان می‌خواهیم که مارا از سرنوشت دختران معترض مزار شریف آگاه کنند ، آنها کجاست؟ عالیه کجاست؟ ما عدالت می‌خواهیم از اسارت خسته شده ایم.”

بانو خموش می‌گوید که ما برای اینها عدالت می‌خواهیمو  اعتراضات زنان و دختران تا رسیدن به تمام حقوق و امتیازات شان همچنان ادامه خواهد داشت و طالبان با شوک برقی و گاز اشک آور هیچ زمانی سبب متوقف شدن آنها نخواهد شد.