نگرانی از گرایش های زنان به اعتیاد
نگرانی از گرایش های زنان به اعتیاد

گرایش زنان به اعتیاد ومواد مخدر دامنگیر تمامی جوامع  بوده که میتوان این پدیده را از مهم ترین آسیب های اجتماعی خواند. درافغانستان این معضل ویرانگرهمه ساله رو به افزایش است با توجه به این که آمار زنان معتاد همه ساله رو به افزایش است قابل نگرانی می باشد ، زنان در افغانستان بنآبر مشکلات […]

گرایش زنان به اعتیاد ومواد مخدر دامنگیر تمامی جوامع  بوده که میتوان این پدیده را از مهم ترین آسیب های اجتماعی خواند. درافغانستان این معضل ویرانگرهمه ساله رو به افزایش است با توجه به این که آمار زنان معتاد همه ساله رو به افزایش است قابل نگرانی می باشد ، زنان در افغانستان بنآبر مشکلات و عوامل متعددی رو به اعتیاد می آورند و از انواع مواد مخدر مثل تریاک، شیشه وهیروئین استفاده می کنند.

 که براساس گفته های داکتر مجیب الرحمن راسخ آمر ارشد وقایه و کاهش اضرار مواد مخدر از جمله ۲ اعشاریه پنج میلیون نفر که تست اعتیاد شان مثبت بوده است ۱۱ فیصد آنان را زنان و دختران تشکیل میدهد. راسخ می گوید:«دلیل اعتیاد در زنان زیاد بودن مقدار مواد مخدر در بازار، فشار های روحی جنگ،  فشار های اقتصادی، رفتار بد و خشونت های خانواده گی و می باشد». و اضافه می کنند که زنان که رو به اعتیاد می آورند بیشتر از تریاک، هیروئین، و شیشه استفاده می کنند.

اعتیاد عوامل زیادی دارد مثل عوامل اجتماعی، اقتصادی، بیکاری،  بی سوادی، فشارهای روانی و فشار های خانواده گی سبب می شود که زنان به اعتیاد رو بیاورند.

بسیاری از زنان برای تسکین درد های جسمانی و کاهش فشار های روحی و روانی از مواد مخدر استفاده می کنند، غافل از این که با استفاده کردن موقتی و یا به صورت اندک از مواد سبب می شود که به مواد مخدر معتاد شوند و استفاده دوامداراز مواد داشته باشند.

مهم ترین عامل که زنان به این معضل گرفتار می شوند را میتوان فشار های روانی خواند این گونه که سحر شبدیس احمدی مسئول ترتیب اجندای کابینه در رابطه به دلایل روانی اعتیاد در زنان چنین می گوید:«از هم گسیختگی خانواده، رشد نیافتن مهارت های لازم برای توفیق در زندگی (ورود ناگهانی از کودکی به بزرگسالی) است،  عاطفی بودن زنان و سخت گیری های اجتماعی در برابر زنان، استفاده از مواد برای کنترول و کاهش بیماری های روانی،  تجربه های آُسیب زای دوران کودکی نظیر تجاوز می داند از جمله عوامل روانی است که باعث می شود زنان به اعتیاد رو بیاورند».سحر شبدیس احمدی هم چنان گفت :« به دلیل تفاوت‌های جسمی و جنسی در زنان و مردان و به دلیل برخوردهای اجتماعی متفاوت، اعتیاد زنانه و مردانه نیز مشابه نیستند».

وی در ادامه به نمونه‌هایی از تفاوت اعتیاد زنان با مردان اشاره کرده و می افزاید که: « زنان به شیوه های متفاوتی به مصرف مواد پاسخ می‌دهند، برای مثال؛ ممکن است که زنان وسوسه بیشتری داشته باشند و پس از ترک نیز دوره‌های عود بیشتری را تجربه کنند، همچنان هورمون‌های جنسی باعث می‌شود که زنان در برابر مصرف برخی مواد حساس‌ تر باشند؛ به این صورت که مصرف آن ها تاثیرات مخرب بیشتری بر آن ها بگذارد».

اعتیاد زنان عوارض خطرناک تری را نسبت به مردان ایجاد کرده و آسیب های جبران ناپذیری را برای فرد، خانواده، و جامعه وارد می کند آن چنان که خانم احمدی از مشکلات و آسیب های که اعتیاد برای زنان به بار می آورد را چنین می گوید:« زنانی که مواد مصرف می‌کنند با مشکلات قلبی و عروقی بیشتری مواجه می‌شوند، زنان به خاطر شرایط جسمانی‌شان بیشتر در معرض خطر و مرگ ناشی از مصرف قرار دارند، زنانی که مواد مصرف می‌کنند بیشتر احتمال دارد که دچار حملات پانیک، اضطراب و افسردگی شوند».

افغانستان کشوری است که کشت مواد مخدر در آن به پیمانه زیاد  وجود دارد و در دسترس بودن مواد مخدر عاملی است که بیشتر مردم به آن رو بیاورند.

اعتیاد از معضل های جهانی است که سراسر کشور های جهان با آن دست و پنجه نرم می کنند. ومردم افغانستان نیز در کنار سایر مشکلات از پدیده اعتیاد هم رنج می برند، نگرانی ها از افزایش اعتیاد به مواد مخدر تنها دامنگیر مردان است بلکه زنان و کودکان هم چنان از این پدیده در امان نیستند.