اعتراض زنان علیه طالبان در بادغیس
اعتراض زنان علیه طالبان در بادغیس

گروهی از زنان معترض در قلعه‌نو، مرکز ولایت بادغیس در برابر فرمان ممنوعیت حق کار وتحصیل زنان و ختران از سوی طالبان اعتراض کردند. این زنان معترض امروز( چهارشنبه، ۷ جدی ۱۴۰۱) هنگامیکه می‌خواستند یک راهپیمایی اعتراضی در خیابان انجام بدهند طالبان مانع شدند و زنان معترض به فضای سربسته رفته و صدای اعتراض شان […]

گروهی از زنان معترض در قلعه‌نو، مرکز ولایت بادغیس در برابر فرمان ممنوعیت حق کار وتحصیل زنان و ختران از سوی طالبان اعتراض کردند.
این زنان معترض امروز( چهارشنبه، ۷ جدی ۱۴۰۱) هنگامیکه می‌خواستند یک راهپیمایی اعتراضی در خیابان انجام بدهند طالبان مانع شدند و زنان معترض به فضای سربسته رفته و صدای اعتراض شان را بلند کردند.
این زنان در شعارهای دست نویس شان نوشته اند که « صدای ما، سلاح ماست» و« یا همه یا هیچکس».
زنان معترض بادغیس معتقد اند که طالبان از اتحاد مردم و زنان افغانستان می‌ترسند ازینرو مانع اعتراضات مدنی زنان  و مانع حق کار و تحصیل دختران می‌شوند.
زنان معترض از مردم می‌خواهند که برای دادخواهی در کنار زنان بایستند و صدا بلند کنند این زنان می‌گویند:
« منتظر جهانیان نباشید»
خبرگزاری زنان افغانستان