در افغانستان به حد کافی زمینه کار وجود دارد خبرگزاری زنان افغانستان: عبدالغنی برادر معاون اقتصادی حکومت طالبان در نماز عید قربان گفت که در افغانستان به حد کافی کار برای مردم کشور وجود دارد، اما خارجی‌ها با تبلیغات به شایعات بیکاری و فقر در کشور دامن می‌زنند. در حالی این سخنان از سوی معاون […]

در افغانستان به حد کافی زمینه کار وجود دارد

خبرگزاری زنان افغانستان: عبدالغنی برادر معاون اقتصادی حکومت طالبان در نماز عید قربان گفت که در افغانستان به حد کافی کار برای مردم کشور وجود دارد، اما خارجی‌ها با تبلیغات به شایعات بیکاری و فقر در کشور دامن می‌زنند.

در حالی این سخنان از سوی معاون اقتصادی حکومت طالبان بیان می‌گردد که مردم از بیکاری و فقر به ستوه آمده و روزانه هزارها تن جهت پیدا نمودن کار راهی کشورهای همسایه از جمله ایران و همچنان با به جان خریدن خطرات مرگبار مسیرهای قاچاق انسان راهی کشورهای دور دست آسیایی و اروپایی می‌شوند.