محدودیت طالبان بر واردات لباس های زنانه به افغانستان
محدودیت طالبان بر واردات لباس های زنانه به افغانستان

خبرگزاری زنان افغانستان: سرپرست وزرات امر بالمعروف و نهی از منکر گروه طالبان به تاجران گفته است که لباس های زنانه‌ی خارجی را که در مغایرت با فرهنگ افغانستان است پس از این به کشور وارد نکنند. خالد حنفی سرپرست این وزارت در سفری به بامیان علاوه بر ممنوعیت سیاحت زنان به پارک ملی بند […]

خبرگزاری زنان افغانستان: سرپرست وزرات امر بالمعروف و نهی از منکر گروه طالبان به تاجران گفته است که لباس های زنانه‌ی خارجی را که در مغایرت با فرهنگ افغانستان است پس از این به کشور وارد نکنند.

خالد حنفی سرپرست این وزارت در سفری به بامیان علاوه بر ممنوعیت سیاحت زنان به پارک ملی بند امیر از مردم و تاجران بامیان خواسته است که لباس های« بدن نما مخصوص زنان» را به کشور وارد نکنند.

او گفته است که پس از این، لباس های اسلامی طبق رسوم و عنعنات افغانی باید به کشور وارد شود.

این درحالیست که افغانستان در کنار تولیدات صنایع دستی و لباس های سنتی، لباس هایی از برند های مشهور دنیا معمولا از ایران، پاکستان، ترکیه و چین وارد می‌کند. طی دوسال سلطه‌ی طالبان بر افغانستان این نخستین باری است که یک عضو طالبان دستور منع واردات لباسهای خارجی را می‌دهد. از بدو سلطه‌ی طالبان بر افغانستان تاکنون زنان مکلف به پوشیدن برقع، روبند و لباس های بلند به رنگ سیاه شدند.

در این مدت گروه های مختلفی از زنان در اعتراض به حجاب اجباری بر زنان، در گردهمایی های اعتراضی برقع و چادری را به آتش کشیدند اما افراد طالبان در ادارات دولتی و اماکن مقدس زنان را بدون این نوع پوشش اجازه‌ی ورود نمی‌دهند.