طالبان‌ ده‌ها دختر را  از غرب کابل به جای نا معلوم انتقال داده‌اند
طالبان‌ ده‌ها دختر را  از غرب کابل به جای نا معلوم انتقال داده‌اند

خبرگزاری زنان افغان: منابع از دشت برچی، غرب کابل به خبرگزاری زنان افغان تایید می‌کنند که طالبان امروز نخست به یک خواب‌گاه دختران در نزدیکی حوزه سیزده‌هم امنیتی هجوم بردند و سپس چندین دختر را به اتهام عدم رعایت حجاب از خواب‌گاه شان به جای نا معلومی انتقال داده‌اند. یک منبع که نخواست نام از […]

خبرگزاری زنان افغان: منابع از دشت برچی، غرب کابل به خبرگزاری زنان افغان تایید می‌کنند که طالبان امروز نخست به یک خواب‌گاه دختران در نزدیکی حوزه سیزده‌هم امنیتی هجوم بردند و سپس چندین دختر را به اتهام عدم رعایت حجاب از خواب‌گاه شان به جای نا معلومی انتقال داده‌اند.

یک منبع که نخواست نام از وی در گزارش ذکر گردد، گفت، نظامیان طالبان چند زن دیگر را که دکان داشتند نیز با خود برده اند که تا اکنون هیچ کسی از سرنوشت آنان آگاه نیست.

همزمان با این منابع از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی از بازداشت‌های پیهم زنان توسط گروه طالبان خبر داده اند. آنان گفته اند که بازداشت‌های خودسرانه زنان از سوی طالبان با گذشت هر روز بیشتر می‌شود.