صبح امروز شماری از دانش‌جویان دختر در ولایت هرات در اعتراض با اعلامیه اخیر وزارت تحصیلات عالی در مورد بسته شدن دروازه‌های دانشگاه به روی دختران، دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند. این تظاهرات توسط اداره محلی هرات برهم زده شده است. گفته می‌شود که تظاهرات کننده‌گان با موترهای آب پاش در هوای زیر صفر […]

صبح امروز شماری از دانش‌جویان دختر در ولایت هرات در اعتراض با اعلامیه اخیر وزارت تحصیلات عالی در مورد بسته شدن دروازه‌های دانشگاه به روی دختران، دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند.
این تظاهرات توسط اداره محلی هرات برهم زده شده است.
گفته می‌شود که تظاهرات کننده‌گان با موترهای آب پاش در هوای زیر صفر درجه از محل دور شده و همچنان تعدادی از آنان را نیز بازداشت کرده اند.

خبرگزاری زنان افغانستان