زلمی خلیلزاد با استقبال ازنشستی به میزبانی سازمان ملل در دوحه می‌گوید توافقنامه دوحه به گونه کامل اجرا نشده بود
زلمی خلیلزاد با استقبال ازنشستی به میزبانی سازمان ملل در دوحه می‌گوید توافقنامه دوحه به گونه کامل اجرا نشده بود

خبرگزاری زنان افغانستان: زلمیدخلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای گفتگوهای صلح افغانستان در تویتی از نشستی به میزبانی سازمان ملل بر محور به رسمیت شناسی گروه طالبان در اول می سال جاری در دوحه خبر داده است. او با استقبال ازین نشست چهار مورد را برای بحث درین نشست پیشکش کرده است. آقای خلیلزاد گفته است […]

خبرگزاری زنان افغانستان: زلمیدخلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای گفتگوهای صلح افغانستان در تویتی از نشستی به میزبانی سازمان ملل بر محور به رسمیت شناسی گروه طالبان در اول می سال جاری در دوحه خبر داده است.

او با استقبال ازین نشست چهار مورد را برای بحث درین نشست پیشکش کرده است.

آقای خلیلزاد گفته است که عملی نمودن کامل توافقنامه دوحه باید همچون هدف کلی، پذیرفته شود. در حمایت از توافقنامه دوحه میان رهبران طالب اتفاق آرا (هماهنگی) وجود داشته است.

او درادامه گفته که در یک اقدام برجسته شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا توافقنامه ۱۳۲۵ را تایید کرد.

اکثریت چهره های حکومت پیشین افغانستان آن توافقنامه را همچون بهترین چارچوب برای تعامل و حل چالش های افغانستان به آغوش باز پذیرفتند.

زلمی خلیلزاد می‌گوید:« توافقنامه دوحه به گونه کامل اجرا نشده است و هیچ جایگزینی برای آن میان افغان ها و جامعه بین المللی حمایت گسترده ای ندارد.»

دومین مورد پیشنهادی آقای خلیلزاد پیدا کردن یک نقشه راه برای حل وضعیت کنونی افغانستان است.

« یک نقشه راه برای عملی سازی آن با توجه به اوضاع جاری افغانستان ضرورت است.»

او همچنان تاکید کرده است که جهت توسعه نقشه راه دبیرکل سازمان ملل و فرستاده های ویژه باید در جریان مشاوره های شان نشستی با طالبان داشته و نقشه راه باید به موضوع تحصیل و کار زنان رسیدگی کند.

آقای خلیلزاد در آخرین مورد پیشنهادی خود برای بحث در نشست سازمان ملل گفته است « جهت پیگیری نشست، دبیر کل سازمان ملل باید یک فرستاده شخصی را جهت کار با افغان ها و جوامع بین المللی ذیربط در زمینه توسعه و اجرا سازی نقشه راه تعیین کند.»

اقای خلیازاد درحالی از نشستی به میزبانی سازمان ملل در دوحه استقبال می‌کند که آمنه محمد یک مقام دیگر سازمان ملل گفته است ممکن است محوریت این نشست بر اساس به رسمیت شناسی گروه طالبان باشد.