بازداشت‌های خودسرانه و روایت  دختری که دیگر از خانه خارج شده نمی‌تواند
بازداشت‌های خودسرانه و روایت  دختری که دیگر از خانه خارج شده نمی‌تواند

خبرگزاری زنان افغانستان: با وجود محدودیت‌های فراوان و سرکوب‌ کننده طالبان، زنان و دختران در یک ماه گذشته از سطح شهرها در ولایات مختلف به بهانه‌ عدم رعایت حجاب مورد نظر طالبان از سوی این گروه بازداشت شدند. این بازداشت‌های خودسرانه سبب حصر خانگی نیمی از قشر جامعه به صورت کلی و وحشتناک شده است. […]

خبرگزاری زنان افغانستان: با وجود محدودیت‌های فراوان و سرکوب‌ کننده طالبان، زنان و دختران در یک ماه گذشته از سطح شهرها در ولایات مختلف به بهانه‌ عدم رعایت حجاب مورد نظر طالبان از سوی این گروه بازداشت شدند. این بازداشت‌های خودسرانه سبب حصر خانگی نیمی از قشر جامعه به صورت کلی و وحشتناک شده است.

لیلا دختر دانش‌آموزی است که پس از حاکمیت طالبان ابتدا از مکتب محروم گشت، و سپس از رفتن به مراکز آموزشی به دلیل داشتن هراس از بازداشت‌ خودسرانه زنان و دختران از سطح شهرها از سوی نیروهای طالبان بازمانده است.
لیلا می‌گوید پس از مکتب تنها امیدم در میان این همه خفقان رفتن به مراکز آموزشی بود و رفتن به مراکز آموزشی جهت یادگیری زبان‌های بین‌المللی یگانه عامل امیدواری‌ام به آینده بود که آن هم از من سلب شد.

او می‌افزاید، از آغاز دستگیری دختران از سوی طالبان بخاطر نگرانی‌ها و فشار خانواده‌ام از روی ناچاری از رفتن به آموزشگاه زبان خودداری کردم و خانه‌نشینی را بر بودن در بند این گروه ترجیح دادم. وضعیت روحیم در این مدت خیلی خراب شده، شب و روز تشویش می‌کنم و نگران آینده نامعلوم و تاریک خود هستم.

لیلا می‌گوید، طالبان با بازداشت‌های خودسرانه ترس و دلهره را در دل‌های زنان و دختران بوجود آورده و آنها را شدیداً هراسان ساخته و جرأت بیرون رفتن را از زنان گرفته‌اند. به دلیل نگرانی‌ها سرپرستان فامیل‌ها به زنان و دختران شان اجازه رفتن به بیرون از منزل را نمی‌دهند. چنانچه خانواده من دیگر اجازه بیرون رفتن به صورت انفرادی و رفتن به کورس را برایم نداد.

لیلا در ادامه صحبت‌هایش از به فنا رفتن آرزوهایش می‌گوید، من دوست داشتم با تعلیم و تحصیل یکی از زنان موفق و پیشتاز کشورم باشم، اما حالا هیچ‌ شده‌ام. وجودم را ناامیدی فرا گرفته، طالبان با وضع محدودیت‌ها اهدافم را به یک رویا تبدیل کرده‌اند. دختران زیادی همچون من اهداف و آرزوهای‌ والا داشتند که با آمدن طالبان همه‌شان از آرزو و اهداف شان بازمانده‌اند. وضعیت همه دختران و زنان ناگوار و ترسناک است، ما همه بدون جرم و اشتباهی در زندان‌های سر باز و محروم از هر حق و آزادی به سر می‌بریم.

طالبان پس از حاکمیت شان و وضع محدودیت‌ها، زنان را از پیش پا افتاده‌ترین حقوق‌شان محروم کرده و با بازداشت‌های خودسرانه به بهانه عدم رعایت حجاب، زنان را از رفتن به بیرون از منزل نیز محروم ساختند.