شنبه, ۲ سرطان , ۱۴۰۳ | Saturday, 22 June , 2024
گشایش نمایشگاه «هفته صنعت» در کابل 24 ثور 1403
گشایش نمایشگاه «هفته صنعت» در کابل

گشایش نمایشگاه «هفته صنعت» در کابل

نمایشگاه ملی و بین‌المللی هفته‌ی صنعت، در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی افغانستان، در «چمن حضوری» کابل گشایش یافت.

صنعت قالین‌بافی منبع درآمد برای زنان افغانستانی  21 حمل 1403
صنعت قالین‌بافی منبع درآمد برای زنان افغانستانی 

صنعت قالین‌بافی منبع درآمد برای زنان افغانستانی 

بخش زنان سازمان ملل در افغانستان(UN Women)، می‌گوید که درآمد ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون افغان متکی به قالین بافی می‌باشد و قالین های ساخته شده در افغانستان به دلیل کیفیت، زیبایی و هنر خود در سطح جهانی شهرت دارند.