شنبه, ۲ سرطان , ۱۴۰۳ | Saturday, 22 June , 2024
از نا امیدی و خانه نشینی تا محرومیت از تحصیل دختران دانش‌جو افغانستانی 02 جوزا 1403
از نا امیدی و خانه نشینی تا محرومیت از تحصیل دختران دانش‌جو افغانستانی

از نا امیدی و خانه نشینی تا محرومیت از تحصیل دختران دانش‌جو افغانستانی

از بسته شدن دروازه‌های دانشگاه به روی دختران دانش‌جو در افغانستان نزدیک به دو سال می‌گذرد. بعد از ممنوعیت رفتن دختران بالاتر از صنف شش به مکتب، به تاریخ ۲۹ قوس سال ۱۴۰۱، وزارت تحصیلات عالی با نشر اعلامیه‌ا‌ی دختران دانش‌جو را نیز از رفتن به دانشگاه‌ها منع کرد.

از محر‌ومیت تحصیلی تا روی آوردن دختران به هنر خیاطی و نقاشی 01 جوزا 1403
از محر‌ومیت تحصیلی تا روی آوردن دختران به هنر خیاطی و نقاشی

از محر‌ومیت تحصیلی تا روی آوردن دختران به هنر خیاطی و نقاشی

پس از ممنوعیت دختران و زنان از تحصیل و کار، شماری از دانش آموزان و دانش‌جویان دختر در هرات، به آموزش حرفه‌های مختلف از جمله نقاشی، خیاطی و راه اندازی کارگاه‌های مختلف روی آورده اند.

وضعیت زنان بعد از وضع قوانین محدود کننده در افغانستان 30 ثور 1403
وضعیت زنان بعد از وضع قوانین محدود کننده در افغانستان

وضعیت زنان بعد از وضع قوانین محدود کننده در افغانستان

پس از قوانین محدوده کننده‌ای که‌ طی دو سال اخیر در برابر زنان و دختران در افغانستان وضع شد، تعداد زیادی از دختران از تحصیل و کار و فعالیت های اجتماعی باز ماندند که این امر منجر به خانه نشین شدن بسیاری از دختران تحصیل کرده و شاغل گرديد

خانه نشینی و محرومیت از تحصیل؛ از نرفتن دختران به مکتب ۹۶۱ روز می‌گذرد 20 ثور 1403
خانه نشینی و محرومیت از تحصیل؛ از نرفتن دختران به مکتب ۹۶۱ روز می‌گذرد

خانه نشینی و محرومیت از تحصیل؛ از نرفتن دختران به مکتب ۹۶۱ روز می‌گذرد

بیش از دو سال از بسته شدن مکاتب دخترانه به روی دختران بالاتر از صنف شش در افغانستان می‌گذرد و ۹۶۱ روز می‌شود که دانش‌آموزان دختر مکتب نرفته و از حق تحصیل شان باز مانده اند.

از خانه نشینی تا ادامه یافتن محدودیت‌های تحصیلی دختران در افغانستان 10 ثور 1403
از خانه نشینی تا ادامه یافتن محدودیت‌های تحصیلی دختران در افغانستان

از خانه نشینی تا ادامه یافتن محدودیت‌های تحصیلی دختران در افغانستان

۹۵۱ روز از بسته مانده مکاتب دخترانه به روی دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف شش در افغانستان می‌گذرد و شماری از این دانش‌آموزان می‌گویند که سرنوشت آنان به فراموشی سپرده شده و هیچ توجهی برای بازگشای دوباره مکاتب دخترانه وجود ندارد.

۹۴۴ روز، خانه نشینی دختران محروم از آموزش در افغانستان 03 ثور 1403
۹۴۴ روز، خانه نشینی دختران محروم از آموزش در افغانستان

۹۴۴ روز، خانه نشینی دختران محروم از آموزش در افغانستان

با به قدرت رسیدن مجدد طالبان بر افغانستان، دروازه‌های مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد.

از خانه نشینی تا افزایش بیماری‌های روانی میان زنان و‌ دختران در ولایت بادغیس 30 حمل 1403
از خانه نشینی تا افزایش بیماری‌های روانی میان زنان و‌ دختران در ولایت بادغیس

از خانه نشینی تا افزایش بیماری‌های روانی میان زنان و‌ دختران در ولایت بادغیس

شماری از زنان در ولایت بادغیس می‌گویند که بعد از وضع محدودیت‌ها در برابر زنان طی دو نیم سال گذشته، از لحاظ روحی و روانی آسیب‌های زیادی دیده اند و برعکس گذشته در اجتماع حضور ندارند، انگیزه شان را نسبت به زنده‌گی و آینده از دست داده اند و حتی خانم‌ها و دخترخانم‌های وجود دارند که در طول چندین ماه از خانه‌های شان بیرون نرفته اند.

از خانه نشینی تا نامساعد بودن شرایط کاری برای زنان شاغل در افغانستان 20 حمل 1403
از خانه نشینی تا نامساعد بودن شرایط کاری برای زنان شاغل در افغانستان

از خانه نشینی تا نامساعد بودن شرایط کاری برای زنان شاغل در افغانستان

شماری از زنان شاغل از نامساعد بودن اوضاع کاری شان سخت نگران بوده و می‌گویند از بیش از دو سال بدین سو پس از سقوط حکومت در کشور، وضعیت کاری آنان رو به راه نبوده و یک تعداد آنان بعد از وضع محدودیت‌های کار خانه نشین شده اند.

۹۲۱ روز خانه نشینی و نگرانی دختران دانش‌آموز از مسدود ماندن مکتب‌ها در فراه 11 حمل 1403
نگرانی دختران محروم از تحصیل در فراه

۹۲۱ روز خانه نشینی و نگرانی دختران دانش‌آموز از مسدود ماندن مکتب‌ها در فراه

با گذشت ۹۲۱ روز از بسته شدن دروازه‌های مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف شش، شماری از این دانش‌آموزان در ولایت فراه می‌گویند، این سومین سالی است که آنان مکتب نمی‌روند و از نامعلوم ماندن سرنوشت و آینده‌ی تحصیلی خود سخت نگران بوده و خواهان بازگشایی دوباره دروازه های مکاتب دخترانه به روی دختران بالاتر از صنف شش می‌باشند.