شنبه, ۲ سرطان , ۱۴۰۳ | Saturday, 22 June , 2024
هزار روز محرومیت تحصیلی دختران در افغانستان 28 جوزا 1403
هزار روز محرومیت تحصیلی دختران در افغانستان

هزار روز محرومیت تحصیلی دختران در افغانستان

واکنش دختران محروم از تحصیل در برابر نام‌گذاری چهار راهی‌ بنام «اقراء» در هرات 13 جوزا 1403
واکنش دختران محروم از تحصیل در برابر نام‌گذاری چهار راهی‌ بنام «اقراء» در هرات

واکنش دختران محروم از تحصیل در برابر نام‌گذاری چهار راهی‌ بنام «اقراء» در هرات

بعد از تغییر نام چهار راهی «معارف» به «اقراء» در هرات، واکنش‌های زیادی از باشندگان هرات بخصوص دختران دانش‌جو و دانش‌آموز را به همراه داشته است. آنا به این عقیده هستند که همزمان با ممنوعیت دختران از حق تحصیل، نام گذاری چهار راهی به نام «اقراء» نمادین و یک حرکت تظاهری است.

کمک ۱۰ میلیون یوریی “WFP” با حمایت اتحادیه اروپا برای دانش‌آموزان در افغانستان 10 جوزا 1403
کمک ۱۰ میلیون یوریی “WFP” با حمایت اتحادیه اروپا برای دانش‌آموزان در افغانستان

کمک ۱۰ میلیون یوریی “WFP” با حمایت اتحادیه اروپا برای دانش‌آموزان در افغانستان

برنامه‌ی جهانی غذا در افغانستان اعلام کرده است که با کمک ۱۰ میلیون یوریی اتحادیه اروپا، می‌خواهد برای تغذیه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر در مکتب‌های ابتدایی افعانستان کمک کند.

تلاش طالبان جهت رهایی پسر یک بازرگان در بلخ  08 جوزا 1403
تلاش طالبان جهت رهایی پسر یک بازرگان در بلخ 

تلاش طالبان جهت رهایی پسر یک بازرگان در بلخ 

با گذشت ۳۳ ساعت از ربودن [عبدالله] دانش‌آموز صنف ۳ یک مکتب خصوصی در شهر مزارشریف، تا حال طالبان قادر به ردیابی محل نگهداری این کودک ربوده شده نگردیده است. 

از محر‌ومیت تحصیلی تا روی آوردن دختران به هنر خیاطی و نقاشی 01 جوزا 1403
از محر‌ومیت تحصیلی تا روی آوردن دختران به هنر خیاطی و نقاشی

از محر‌ومیت تحصیلی تا روی آوردن دختران به هنر خیاطی و نقاشی

پس از ممنوعیت دختران و زنان از تحصیل و کار، شماری از دانش آموزان و دانش‌جویان دختر در هرات، به آموزش حرفه‌های مختلف از جمله نقاشی، خیاطی و راه اندازی کارگاه‌های مختلف روی آورده اند.

تماشای جهانیان بر استبداد طالب؛ ۹۶۸ روز محرومیت از آموزش 27 ثور 1403
تماشای جهانیان بر استبداد طالب؛ ۹۶۸ روز محرومیت از آموزش

تماشای جهانیان بر استبداد طالب؛ ۹۶۸ روز محرومیت از آموزش

امروز دقیقاً ۹۶۸ روز می‌شود که میلیون‌ها دختر دانش‌آموز در افغانستان از حق آموزش و تحصیل در کشور بازماندند. آنان می‌گویند مسدود ماندن مکاتب ما را به مشکلات روحی و روانی دچار گردانیده است.

۹۵۰ روز محرومیت دختران دانش‌آموز در سایه حکومت طالبان 09 ثور 1403
۹۵۰ روز محرومیت دختران دانش‌آموز در سایه حکومت طالبان

۹۵۰ روز محرومیت دختران دانش‌آموز در سایه حکومت طالبان

گروه طالبان پس از تسلط قدرت بر افغانستان، با صدور فرمان‌های گوناگون زنان و دختران را از تمامی حقوق اساسی و ابتدایی شان محروم کردند.

بررسی وضعیت روحی و روانی دانش‌جویان و دانش‌آموزان دختر بعد از بسته شدن دانشگاه‌ها و مکاتب در افغانستان 16 حوت 1402
گزارش تحقیقی

بررسی وضعیت روحی و روانی دانش‌جویان و دانش‌آموزان دختر بعد از بسته شدن دانشگاه‌ها و مکاتب در افغانستان

در این تحقیق وضعیت روحی و روانی دختران دانش‌جو و دانش‌آموز را بعد از بسته شدن مکاتب و دانشگاه‌ها را در ولایات زون غرب افغانستان از جمله هرات، بادغیس و فراه را مورد بررسی قرار دادیم و یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که آمار بیماری‌های روانی در میان دختران محروم از تحصیل در این ولایات، ۵۰ درصد نسبت به دو سال پیش افزایش یافته است.

بررسی فرامین و احکام طالبان در حوزه‌ی زنان 13 حوت 1402
گزارش تحقیقی

بررسی فرامین و احکام طالبان در حوزه‌ی زنان

در این تحقیق به بررسی احکام و فرامین طالبان در حوزه زنان در دور دوم حاکمیت این گروه بر افغانستان پرداخته شده است و به صورت موضوعی به تبعات و پیامدهای این احکام و فرامین و تأثیرپذیری مردم این کشور به ویژه زنان از آنها، اشاره شده است.