تلفات ناشی از انفجار یک سر گلوله در شهر پلخمری
تلفات ناشی از انفجار یک سر گلوله در شهر پلخمری

عصر امروز در منطقه وضغری ناحیه ششم شهر پلخمری در نتیجه انفجار یک سر گلوله دو مرد کشته شدند و دو کودک زخم برداشتند. مولوی مصطفی هاشمی ریس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بغلان با تایید این انفجار و کشته و زخمی شدن چهار تن میگوید که این رویداد هنگام رخ داده که شماری […]

عصر امروز در منطقه وضغری ناحیه ششم شهر پلخمری در نتیجه انفجار یک سر گلوله دو مرد کشته شدند و دو کودک زخم برداشتند.

مولوی مصطفی هاشمی ریس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بغلان با تایید این انفجار و کشته و زخمی شدن چهار تن میگوید که این رویداد هنگام رخ داده که شماری از کودکان این سرگلوله را برای بازی کردن به نزدیک خانه انتقال داده و در این هنگام منفجر میشود.

آقای هاشمی می افزاید که وضعیت دو زخمی وخیم بوده و به ولایت کندز منتقل شده اند.

وی همچنان میگوید که این سرگلوله از جنگ های گذشته در این منطقه جابجا بوده است.

این در حالیست که با آغاز حکومت امارت اسلامی هم جنگ و کشته شدن مردم عام به پایان نرسیده است.