طالبان برای جلوگیری از تظاهرات دختران دانشجو در خوابگاه کابل را مسموم کردند
طالبان برای جلوگیری از تظاهرات دختران دانشجو در خوابگاه کابل را مسموم کردند

منابعی از خوابگاه دخترانه در دانشکاه کابل می‌‌گویند که طالبان با افزودن مواد سمی به غذای دانشجویان در خوابگاه آنان را مسموم کردند تا در تظاهرات اعتراضی علیه نسل کشی شرکت نکنند. یک منبع گفت: « از دیشب تمام دختران احساس شکم دردی و سرگیجه دارند به کلینیک وقتی رفتیم گفتند مسموم هستید.» به گفته‌ی […]

منابعی از خوابگاه دخترانه در دانشکاه کابل می‌‌گویند که طالبان با افزودن مواد سمی به غذای دانشجویان در خوابگاه آنان را مسموم کردند تا در تظاهرات اعتراضی علیه نسل کشی شرکت نکنند.
یک منبع گفت:
« از دیشب تمام دختران احساس شکم دردی و سرگیجه دارند به کلینیک وقتی رفتیم گفتند مسموم هستید.»
به گفته‌ی منبع دختران دانشجو پس از خوردن غذای دیشب مسموم شدند و طالبان شب هنگام حتی اجازه‌ی انتقال دانشجویان به کلینیک هارا ندادند.
روزگذشته فراخوان تظاهرات علیه نسل کشی هزاره ها در پوهنتون طبی کابل منتشر شده بود اما طالبان برای جلوگیری از تظاهرات دختران را مسموم کرده است.
خبرگزاری زنان افغانستان